Tellimis- ja müügitingimused

 

Kasutades seda veebilehte, nõustute järgmiste reeglite ja tingimustega:

–              ÜLDTINGIMUSED

–              MÜÜGITINGIMUSED

–              ANDMETE TÖÖTLEMINE/Privaatsuspoliitika

 

MÜÜGITINGIMUSED

E-poest saab mugavalt ja turvaliselt osta Eesti piires.

 

Müüja

Mineraalkosmeetika e-poes on müüjaks Mineraalkosmeetika OÜ (reg nr 11918578), mis asub Tüve 9a-7, Tallinn, 11316, Eesti

Kontaktandmed: e-post info@mineraalkosmeetika.ee, tel 5142653

 

Leping

Käesolevad tingimused on müügilepinguks e-poest ostva kliendi ja Mineraalkosmeetika OÜ vahel.

Kui ostate meie e-poest, siis nõustute nende tingimuste kohaldamisega.

Mineraalkosmeetika.ee e-poest saadetakse kaupa ainult Eesti piires.

Mineraalkosmeetika OÜ-le jääb õigus muuta hindu ja käesolevaid tingimusi igal ajal sellest ette teatamata. Juba esitatud tellimuste hindu või sõlmitud lepinguid ühepoolselt ei muudeta.

 

Ostmine

Kaupade kirjeldused ja hinnad on avaldatud iga vastava kauba juures. Kõik hinnad on toodud eurodes

Valige sobivad kaubad välja ja lisage ostukorvi määrates ka toote koguse. Ostukorvi sisust saab igal hetkel ülevaate klikkides ostukorvi ikoonile kodulehekülje päises.

Kui kõik vajalikud tooted on ostukorvis, siis liikuge järgmisele lehele ja valige kauba kättesaamisviis ning täitke täpselt kõik väljad. Tärniga * tähistatud väljade täitmine on tellimiseks kohustuslik.

Tellimust hoitakse kinni üks nädal, kui selle aja jooksul ei ole tellimuse eest makset laekunud siis tellimus tühistatakse

 

Mineraalkosmeetika.ee e-poes saab tasuda:

 

–              arve alusel, arve edastatakse automaatselt teie e-mailile mille olete jätnud meile tellimust tehes.

Kui teil on tellimuse kohta täpsustusi, palun kirjutage need ostukorvi märkuste lahtrisse.

Enne maksma siirdumist veenduge, et valitud tooted, kogused ja hind on õige.

 

Kauba saatmine ja saatmise aeg

Vaata täpsemalt siit

Kauba paneme teele 1-2 tööpäeva jooksul pärast makse laekumist.

 

Tasumine

 

Tellimuse eest on võimalik tasuda arve alusel, arve saadetakse tellimusel märgitud e-mailile

 

Tarbija taganemise õigus

Vastavalt seadusele on tarbijal õigus lepingust taganeda 14 päeva jooksul alates tellitud kauba kättesaamisest ning kaup kasutamata kujul, rikkumata pakendis tagastada.

Taganemisõigus on ainult tarbijal ehk füüsilisel isikul, kes teeb tehingu, mis ei seondu iseseisva majandus- või kutsetegevuse läbiviimisega. Kõiki muid isikud ei käsitleta tarbijana.

Taganemisõiguse säilimise eelduseks on, et tooteid ei ole käsitsetud viisil, mis erineb sellest kuidas harilikult sellise tootega poes tutvutakse.

Taganemisõigust ei saa kasutada kui tarbija avab kosmeetikatoote suletud ümbrise või pakendi ning seda ei saa tervisekaitse või hügieenilistel põhjustel enam kolmandatele isikutele pakkuda.

NB! taganemisõiguse säilimiseks avage karbid jm pakendid ettevaatlikult ja ärge avage pakendeid, mis on kaetud kaitsekilega, mille eemaldamine rikuks pakendi.

Tarbija peab kauba müüjale tagastama hiljemalt 14 päeva jooksul taganemisavalduse tegemisest.

Kui olete lepingust taganenud ja kasutamata kauba meile tagasi saatnud, tagastame teile kauba eest tasutud summa ja kättetoimetamise postikulud tavalises mahus (st SmartPOSTiga saatmise tasu) 14 päeva jooksul taganemisteate kättesaamisest.

Kauba tagastamise saatmiskulu kannab tarbija. Müüja ei hüvita tagasisaatmise kulusid.

Teade tellimusest taganemise kohta saatke palun e-posti aadressile info@mineraalkosmeetika.ee.

 

Tarbija õiguskaitsevahendid

Tarbijal on õigus lepingu eseme lepingutingimustele mittevastavuse korral tugineda seaduses sätestatud õiguskaitsevahenditele: nõuda kohustuse täitmist; oma võlgnetava kohustuse täitmisest keelduda; nõuda kahju hüvitamist; taganeda lepingust või öelda leping üles; alandada hinda; rahalise kohustuse täitmisega viivitamise korral nõuda viivist.

Tarbijal on õigus pöörduda kohtuvälise kaebusi ja vaidlusi lahendava organi poole. Vastavad juhised leiate Tarbijakaitseameti veebilehelt.

 

Kvaliteet

Enne kauba postitamist kontrollime kõik tooted alati üle, kuid kui te siiski avastate, et saadetud kaup on puudustega, ei tohi neid tooteid kasutada ja esimesel võimalusel, kuid mitte hiljem kui kahe kuu jooksul kättesaamisest tuleb meile sellest e-posti või kirja teel teatada.

Kui kaup on puudustega meie süül, parandame, asendame või hüvitame puudustega kauba summas, mille te selle eest tasusite meie veebipoes.

 

Kahjustatud tooteid ei tohi kasutada, selline kasutamise toimub ostja enda vastutusel. Me ei hüvita ega asenda viga saanud tooteid, kui neid on juba kasutatud.

Müüja vastutab asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, kui mittevastavus on olemas tarbijale asja üleandmisel.

Tarbijale müügi puhul vastutab müüja asja lepingutingimustele mittevastavuse eest, mis ilmneb kahe aasta jooksul asja üleandmisest tarbijale. Eeldatakse, et kuue kuu jooksul asja tarbijale üleandmise päevast ilmnenud lepingutingimustele mittevastavus oli olemas asja üleandmise ajal, kui selline eeldus ei ole vastuolus asja või puuduse olemusega.

 

Ohutus

Väga oluline on hoolega järgida kodulehel ja kaubaga kaasas olevaid kasutamisjuhiseid ning muid ohutusnõudeid. Me ei vastuta ühegi kahju eest, mis tekkis toote kasutamisel, kui toodet ei kasutatud eesmärgipäraselt, ei järgitud tootja antud juhiseid või muid ohutusnõudeid või kasutati toodet pärast kasutustähtaja lõppemist.

Kosmeetikatoodete ohutus

Kosmeetikatoodete kasutamisel arvestage enda tervisliku seisundi ja nahatüübiga. Kui tunnete, et toote kasutamine muudab teie enesetunnet või tervist mingilgi moel tavalisest halvemaks, lõpetage kohe toote kasutamine ja palun teavitage sellest ka meid.

Mineraalkosmeetika tagab, et kõik toodete koostisosad vastavad Euroopa Liidu nõuetele ning kõik koostisosad on õigusaktides sätestatud korras pakenditele märgitud. Tutvuge hoolikalt koostisosadega, Mineraalkosmeetika OÜ ei saa vastutada probleemide eest, mis võivad tekkida toote personaalse mittesobivuse tõttu (näiteks allergiline reaktsioon mõne koostisosa suhtes).

 

Vastutuse piiramine

Kõik sellel veebilehel toodud kirjeldused ja soovitused on mõeldud ainult informatsioonilistel eesmärkidel kasutamiseks. Need pole mõeldud diagnoosimiseks või professionaalide nõuannete asendamiseks.

Meie väited mõne koostisosa omaduste kohta põhinevad üldteada ja laialt levinud infol.

Enne toodete kasutamist palun tutvuge kogu toote kohta esitatud informatsiooniga, sh. koostisainete loetelu ning kasutusjuhistega. Meie tooteid ostes ja kasutades nõustute, et osa koostisained, sh looduslikku päritolu võivad siiski põhjustada tundlikkust või allergilisi reaktsioone, mille eest Mineraalkosmeetika OÜ ei saa vastutada. Tooteid kasutades tuleb alati lähtuda enda tervislikust seisundist, allergiatest ja nahatüübist.

 

Mineraalkosmeetika OÜ ei vastuta kahju eest, kui tooteid kasutatakse eesmärgil, milleks need pole ettenähtud.

Kasutajad peavad hoolega järgima tootel toodud kasutus- ja ohutusjuhiseid ning Mineraalkosmeetika OÜ ei vastuta kahjude eest, mis tekkisid nende juhiste mittejärgimise tõttu.

Kuna veebilehe sisu ja tarkvara arendatakse pidevalt edasi, ei saa me välistada, et veebipood ei ole ajutiselt kättesaadav või süsteemis ja avaldatud informatsioonis esineb vigasid.  Vabandame selle eest ette ja arvestame, et ilmsel veal põhinevad  tehingud ei too meile kaasa kohustust lepingut täita.

Autoriõigus

Selle veebilehe sisu, k.a selle liides, kujundus, fotod ja tekstid on kaitstud autoriõigusega. Mistahes sisu kasutamise ainuõigus kuulub Mineraalkosmeetika OÜle või viidatud autorile. Veebilehe sisu ei tohi ilma Mineraalkosmeetika OÜ eelneva kirjaliku loata mingil moel kasutada, sh reprodutseerida, levitada või muuta, v.a juhul, kui selline õigus tuleneb otseselt kohalduvast õigusaktist.

Kohaldatav õigus

Selle veebilehe kasutamine ja õiguslikud teated veebilehel põhinevad ja neid tuleb tõlgendada Eesti Vabariigi õiguse järgi. Kõik vaidlused lahendatakse Eesti õiguse järgi Harju Maakohtus, v.a kui seadus sätestab otseselt teisiti.

Muudatused

Mineraalkosmeetika OÜ-l on õigus muuta käesolevaid veebilehe reegleid ja tingimusi igal ajal sellest ette teatamata.

 

Andmete töötlemine /Privaatsuspoliitika

Mineraalkosmeetika OÜ annab endast parima, et kaitsta klientide privaatsust.

Kasutades seda veebilehte, nõustute meie andmete töötlemise reeglite ja tingimustega.

Kinnitame, et meie andmete töötlemine vastab Eesti ja Euroopa Liidu vastavatele õigusaktidele.

Kogume isikuandmeid eesmärgil, et identifitseerida kliente ja kontakteeruda klientidega ning pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutust.

Isikuandmete kogumine võib toimuda järgmistes olukordades:

–              kasutades küpsiseid või kasutaja kontos avaldatavaid andmeid, kui külastate meie veebilehte;

–              sooritades oste veebipoes

 

Kogume samuti informatsiooni statistilistel eesmärkidel. Lisaks võime koguda infot klientide tegevuste kohta meie veebilehel., see info ei ole isikustatav.

Mineraalkosmeetika OÜ kasutab ettevaatusabinõusid kaitsmaks tarbijate isikuandmeid. Ainult vastava õigusega töötajal on juurdepääs andmete töötlemisele.

Isikuandmeid töödeldakse all toodud juhtudel ja tingimustel:

  1.        E-poest ostu teenindamiseks on meil vaja teada teie nime, e-posti aadressi, telefoninumbrit, aadressi ja tarneviisi.
  2.        Kauba saatmiseks edastame need andmed posti- või kullerteenuse pakkujale, üldjuhul Itella Estonia OÜle või Omnivale
  3.        E-poes ostu sooritanud klientide ostuandmeid säilitatakse 7 aastat arvates viimase ostu sooritamisest. (raamatupidamiseks nõutud aja)
  4.        Me ei kasuta e-poes tehtud ostude käigus saadud andmeid pakkumiste saatmiseks ega anna neid kolmandatele isikutele.
  1. Kasutame lehel küpsiste tehnoloogiat, mille käigus talletub külastajate IP-aadress ja külastusstatistika (sessiooni-, püsiküpsised). Need andmed ei ole isikustatud ja nende andmete põhjal me mingeid pakkumisi ei tee.
  2.  Mineraalkosmeetika.ee sisaldab ja  küpsiseid kolmandatelt osapooltelt nagu Facebook, Google, Youtube jt. Kui jagate midagi meie lehelt sotsiaalmeediasse, siis võib sotsiaalmeedia teenusepakkuja salvestada teie brauserisse küpsise.
  3. Küpsistest saate igal ajal loobuda, muutes kasutatava brauseri seadistusi. Samuti saate juba salvestatud küpsised kustutada.

 

Kogu klientide poolt veebipoe kasutamise ajal sisestatud informatsiooni käsitletakse konfidentsiaalse teabena ning kolmandad isikud ei tohi seda mingil moel kasutada ilma Mineraalkosmeetika OÜ eelneva kirjaliku loata.

Teavitame, et teil on õigus:

taotleda juurdepääsu teie kohta käivatele isikuandmetele;  nõuda oma andmete parandamist, kustutamist, töötlemise piiramist.
esitada vastuväiteid isikuandmete töötlemisele;
nõuda enda isikuandmete ülekandmist;
nõuda, et isiku kohta ei võetaks vastu otsust, mis põhineb automatiseeritud töötlusel;
võtta oma nõusolek tagasi;
esitada kaebus andmekaitse järelevalveasutusele.

Selle veebilehe kasutamine ja õiguslikud teated veebilehel põhinevad ja neid tuleb tõlgendada Eesti Vabariigi õigusest lähtuvalt. Kõik osapooled alluvad Eesti kohtusüsteemile.

Jätame endale õiguse muuta käesolevaid andmete töötlemise tingimusi.

 

Küpsised (cookies)

Meie koduleht kasutab küpsiste tehnoloogiat, et koguda informatsiooni veebilehe kasutamise kohta ning eristada kasutajaid, et pakkuda võimalikult mugavat veebilehe kasutamist. Meie teenuseid kasutades nõustute sellega, et kasutame küpsiseid.

Küpsis on väike tekstifail, mis saadetakse kasutaja brauserile ja see salvestub kasutaja seadmes.

Kasutame järgmiseid küpsiseid:

–              sessiooniküpsiseid, mis kustutatakse automaatselt pärast igat külastust

–              püsiküpsiseid, mis jäävad alles korduval kasutamisel;

–              kolmandate isikute küpsised, mida kasutavad partnerite veebilehed, millele me lingime ( Facebook) nende küpsiste tekkimist me ei kontrolli, palun tutvuge nende kasutamise reeglitega vastavalt veebilehelt.

 

Loomade kohtlemine

Mineraalkosmeetika.ee e-poes müüdavaid tooteid ei ole loomade peal testitud

 

Küsimused ja ettepanekud

Kui teil on küsimusi või ettepanekuid saatke palun e-kiri aadressil info(at)mineraalkosmeetika.ee.